Kvalitet pčela radilica zavisi od hrane

Kvalitet pčela radilica zavisi od hrane

SHARE

 Zalihe kvalitetne hrane u košnici u proljeće treba da bude najmanje 8 do 10 kg poklopljenog meda u ćelijama i 2 puna sata sa pergom. Ta količina treba da podstakne intenzivniji razvoj legla i izleganja kvalitetnih pčela.

Prema višegodišnjim ispitivanjima, utvrđena prosječna potrošnja hrane u oktobru je oko 1,1 kg, novembru 0,9 kg, decembru 1,0 kg, januaru 1,2 kg, februaru 1,6 kg, martu 2,3 kg, aprilu 3,5 kg i maju 4,7 kg. Dnevna potrošnja hrane od oktobra do februara je 53 g na dan, u martu 195 g, a u aprilu 308 grama dnevno.

Proljetne zalihe meda u mrkom saću

———————————————————————————————

                                                          Tab. 1.

Zavisnost mase pčelinjih larvi od količine meda u gnijezdu (po podacima N.G. Bilaša)

Količina                           Masa mliječi u ćelijama                   Masa larve trod-

Meda u gnijezdu (kg)       sa trodnevnim larvama (mg)       nevnog uzrasta (mg)

          4,5                                           2,1                                     6,7

          8,1                                           5,0                                     9,5

         12,6                                          4,8                                    10,8

 

                                                          Tab. 2. 

Kvantitetni pokazatelji o pčelama odnjegovanim u društvima s različitom       količinom zalihe hrane (po podacima A. M. Rajmove)

Količina hrane                         Masa                      Masa              Razvijenost

U košnici                        šestodnevnih larvi      izleženih pčela       ždrelnih

     (kg)                                      (mg)                       (mg)                 žlijezda

      3-4                                       137                       108                    3,57

      6-8                                       159                       116                    3,71

    10-12                                     171                       118                    3,85

 

U našim klimatskim uslovima pčelinje društvo treba uzimljavati sa 16-18 kg hrane koja je pravilno raspoređena. Kod LR društava po jedan krajnji ram treba da bude pun meda, donji – po ram polena sa medom, a središnjih 5 sa dobrom mednom kapom od 10-12 cm. Navedena količina i raspored hrane omogućuje pčelama u klubetu i pri pojavi prvog zimskog legla, da bude u stalnom kontaktu sa hranom. Zalihe hrane treba obezbjeđivati u periodu kada pčele ne unose medljiku, zbog nesvarljivih materija koje otežavaju zimovanje.

Prema ispitivanjima Tarapova procentualni udio nesvarljivih materija u cvijetnom medu je 1,84-1,93%, medu sa primjesom medljike 12,5-12,59%, medu od šećernog sirupa 3:2 koncentracije oko 0,64%, u svježoj pergi 23,4% u promrzloj pergi 16,6%.

U zadnjem dijelu crijeva pčele može da zadrži do 40 mg ovih nesvarljivih materija. Pri daljem povećanju količine nesvarljivim materija, odnosno izmeta u crijevu, pčele su uznemirene. Ako ne mogu da izlete, odvajaju se od klubeta i prazne se po zidovima košnice, ramovima i saću. Dio njih ugine, pa društvo slabi.

Zimsko-proljetne zalihe meda moraju biti u mrkom saću, u kojem je izvedeno najmanje dvije do četiri generacije pčela. Svijetlo saće je veoma hladno za zimovanje i proljetno leglo, a matica u proljeće nerado u njih odlaže jaja.

Zalihe kvalitetne hrane u košnici u proljeće treba da bude najmanje 8 do 10 kg poklopljenog meda u ćelijama i 2 puna sata sa pergom. Ta količina treba da podstakne intenzivniji razvoj legla i izleganja kvalitetnih pčela.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY