Rajko Radivojac: DVA NAČINA OBILJEŽAVANJE MATICA

Rajko Radivojac: DVA NAČINA OBILJEŽAVANJE MATICA

SHARE

U praksi postoje dva načina obilježavanja matica. Prvi je lijepljenje male pločice u boji na leđa matice. Na svakoj pločici u boji postoji i odgovarajući broj. Zbog mogućnosti precizne identifikacije matice, ovaj način se koristi na selekcijskim centrima kod uzgoja matica rodonačelnica. Matice uzgojene za tržište ili za svoje potrebe se obilježavaju jednostavnije, flomasterom u odgovarajućoj boji.

Naći maticu ponekad nije lako, naročito ako je pčelinja zajednica brojčano jaka i ako su pčele nemirne na saću. Postoje razne preporuke kako olakšati taj posao. Matica se navodno kreće za suncem, pa je treba tražiti na ramovima do sunca. Ako je pčelinjak postavljen letima prema jugu, a sunce je na zalasku, maticu bi trebali tražiti na ramovima u desnom dijelu plodišta. Isto tako, ako je jutro i sunce se nalazi na istoku maticu bi trebali naći na ramovima u lijevom dijelu plodišta.

Literatura dalje kaže da maticu trebamo tražiti na ramovima na kojima se nalaze tek položena jaja ili otvoreno leglo. Najčešće i jeste tako, ali u praksi maticu ponekad nađemo na krajnjem ramu u kome je med, bez legla. Isto tako, matica zna da napusti saće, pa je nađemo na zidu košnice.

Dakle, pravila baš i nema. Iskustvo starijih pčelara kaže da ćemo lakše naći maticu ako dimom otjeramo pčele sa satonoša, a onda posmatramo u kojoj ulici će pčele prvo izbiti na satonoše. U velikom broju slučajeva matica se nalazi na jednom od ta dva rama koji čine pomenutu ulicu.

Da bi lakše uočili maticu pčelari su počeli sa obilježavanjem matica sa lako uočljivim bojama plavom, bijelom, žutom, crvenom i zelenom. Postoji i međunarodna, opšteprihvaćena klasifikacija boja za obilježavanje matica po godinama. Na osnovu boje kojom je matica obilježena možemo odrediti njenu starost.

U praksi postoje dva načina obilježavanja matica. Prvi je lijepljenje male pločice u boji na leđa matice. Na svakoj pločici u boji postoji i odgovarajući broj. Zbog mogućnosti precizne identifikacije matice, ovaj način se koristi na selekcijskim centrima kod uzgoja matica rodonačelnica. Matice uzgojene za tržište ili za svoje potrebe se obilježavaju jednostavnije, flomasterom u odgovarajućoj boji.

Obilježavanje matica pločicama u boji

Nađemo maticu na saću i uhvatimo je za krila desnom rukom. Lijevom rukom uhvatimo maticu za noge, a onda desnom rukom uzmemo štapić koji je bio umočen u odgovarajuće ljepilo. Vrhom štapića stavimo malo ljepila na leđa matice. Moramo paziti da ne bude previše ljepila. Ako umažemo maticu po tijelu i nogama, to je može oštetiti i izazvati njenu tihu smjenu. Istim tim štapićem dotaknemo unaprijed pripremljenu pločicu u boji sa odgovarajućim brojem i podignemo je.

Pločicu na štapiću drže ostaci ljepila koje smo štapićem stavili na maticu. Prislonimo pločicu na leđa matici i odmaknemo štapić. Zbog veće površine i više ljepila pločica se odvaja od štapića i ostaje na leđima matice. Okrenemo štapić i njegovom drugom stranom, koja nije bila u ljepilu, lagano pritisnemo pločicu.

Maticu malo zadržimo u ruci da se ljepilo osuši i pustimo je na saće sa koga smo je i uzeli. Hvatanje matice za grudni koš umjesto za noge otežava postavljenje pločice u boji na njena leđa. Pored toga maticu možemo nehotično pritisnuti i tako je povrijediti.

Obilježavanje matica flomasterom

Postoje razni načini obilježavanja matica flomasterom. Cilj svakog načina je isti – učiniti maticu uočljivom uz nastojanje da je ne povrijedimo. Ovom prilikom osvrnućemo se samo na nekoliko načina obilježavanja matica flomasterom.

1. NAČIN –

Nađemo maticu i pažljivo je uhvatimo desnom rukom za krila. Lijevom rukom je uhvatimo za noge, a onda desnom rukom uzmemo flomaster odgovarajuće boje i njim napravimo tačku na leđima matice. Flomaster smo prethodno protresli da bi smo njegov vrh natopili bojom.

Pošto je teško uhvatiti maticu za noge većina pčelara je uhvati sa dva prsta za grudni koš i izvrši obilježavanje. Matica se, prirodno je, otima i nastoji da se izmigolji između prsta. To kod pčelara izaziva refleksnu reakciju u vidu pojačavanja pritiska prstima. Na ovaj način lako možemo da oštetimo maticu, naročito ako je pritisnemo po zatku. O stresu koji matica doživljava da i ne govorimo.

2. NAČIN
Maticu možemo obilježiti bez hvatanja rukama korištenjem namjenskog cilindra sa klipom. Postoji više konstrukcijskih rješenja, ali princip rada je isti. Način rada:

Maticu uhvatimo u štipaljku. Iz štipaljke je prebacimo u cilindar za obilježavanje. Polako pomjerajući klip, maticu prislonimo uz mrežicu za obilježavanje. Moramo biti pažljivi i paziti da maticu ne pritisnemo prejako uz mrežu cilindra. Obilježimo je flomasterom odgovarajuće boje i pustimo da izađe na saće rama odakle smo je i uzeli;

Umjesto da maticu hvatamo štipaljkom, možemo je jednostavno poklopiti otvorom na cilindru. Tako smo izbjegli jednu radnju i skratili vrijeme potrebno za obilježavanje. Na isti način, kao i u prethodnom slučaju, polako pomjerajući klip, maticu prislonimo uz mrežicu za obilježavanje. Obilježimo je flomasterom odgovarajuće boje i pustimo da izađe na saće rama odakle smo je i uzeli.

Kod ovog načina se rijetko dešava da povrijedimo maticu, ali ona ipak doživljava izvjestan stres.

3. NAČIN
Za obilježavanje matica možemo upotrijebiti i tzv. krug sa mrežom. Krugom poklopimo maticu na saću i kroz mrežu je obilježimo flomsterom. Nakon obilježavanja maticu kratko zadržimo ispod kruga, koji nakon toga uklanjamo. Na isti način možemo upotrijebiti i blokator za maticu.

Postoje i pčelari koji nikada ne obilježavaju matice. To pravdaju lošim vidom, mogućnošću da povrijede maticu, činjenicom da nije prirodno da matica na leđima nosi pločicu ili boju itd. Sa nekim navedenim razlozima mogu da se složim. Svako ima slobodu izbora i mogućnost da radi kako misli da je najbolje. Rezultati pčelarenja na kraju pokažu šta je dobro, a šta nije….

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY