Impressum

logo2

 

Magazin za pčelare, zdravlje, ekologiju
Izlazi dvomjesečno

Izdavač:
AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo

Urednik izdanja:
Ekrem MILIĆ

Redakcija:
Emsa KARAHMET
Denis KARGA

Adresa redakcije:
Džemala Bijedića 185,
71000 Sarajevo


Štampa:

GIK OKO d.d. Sarajevo
Direktor štamparije:
Mevludin HAMZIĆ


Transakcijski račun broj:
3389002208487086
UniCredit Bank d.d.


Devizni račun broj:
IBAN: BA393389002208487086
SWIFT KOD:UNCRBA22; 310032012
(sa naznakom ZA REVIJE PRESS)

Discussion about this page