Bosna i Hercegovina

PČELARSKI KODEKS

PČELARSKI KODEKS

Pčelarski kodeks je donešen na IX kongrasu pčelara Jugoslavije 1979. godine. Ovaj tekst predratnog "Pčelarskog kodeksa" prekucan je u gotovo neizmjenjenom obliku, a iz njega su samo izbačeni...

Pogledajte: PČELARSKU KARTU PALA!

Pogledajte: PČELARSKU KARTU PALA!

Prije 6 godina registrovali su 141 pčelara i 1868 košnica. U registar su upisani svi pčelari, čak i oni sa jednom košnicom Malo je poznato da su na...

Page 3 of 12 1 2 3 4 12